Wie zijn wij

Toneelvereniging Excelsior is in 1922 opgericht en is daarmee een van de oudste toneelverenigingen van Kerkrade. In 2012 vierde de vereniging haar 90 jarig bestaan.
Op korte termijn wordt gestart met de voorbereidingen voor het eeuwfeest in 2022.
Met de regelmaat van de klok geeft Excelsior voorstellingen in het eigen theater ‘De Buun’. Zowel in het voor-als najaar brengt de vereniging dialectvoorstellingen op de planken. Daarnaast is de vereniging ’wereldberoemd’ in Kerkrade met zijn Aierzietsóng, een parodie op de carnavaslzittingen.

De vereniging telt ongeveer 45 leden. Buiten een groot aantal toneelspelers beschikt de vereniging over een decorgroep, een techniekgroep en een groep die zich bezig houdt met het beheer van het theater.

Op dit moment bestaat deze uit:

Het Bestuur:
· Hub Vreuls – Voorzitter
. Frank Laumen – Vice Voorzitter
· George Wiertz – Penningmeester
. Marjo Wijnhoven bestuurslid
. Frank Vodeb – bestuurslid
. Marcel Andriolo – bestuurslid
. Rutger Courtens – bestuurslid

Decorgroep:
· Hub Muller
· Frank Vodeb
. Hub Muller
· Frans Ploum

Techniekgroep
· Jos Krijgsman
· Wiel Henssen
· Cor Wante

Buunverhuur:
· Hub Vreuls

Coördinator Geluid en Muziek:
· Wiel Henssen

Beschermheer:
. Harry Vroomen